Martine Beijer werd in 1986 geboren in het land van Heusden en Altena en woont nu in Rotterdam.  

Martine haar kunstwerken hangen nauw samen met haar levenshouding. Martine is getraind in de Martial &Healing Arts. Tijdens haar training heeft zij geleerd steeds zelf het centrum te blijven te midden van alles, om zo zuiver binnen deze wereld te bewegen en ermee verbonden te zijn. Deze verbondenheid vertaalt ze ook naar haar kunstwerken. 

Martine haar kunst gaat over echt begrijpen, niet door te redeneren of te controleren, maar juist door alles los te laten, je over te geven aan de dingen in het leven tot je ermee samenvalt en ze begrijpt.  Hiermee kom je tot een diep innerlijk begrip dat een leidraad kan zijn in het leven. Soms gebeurt dit al wandelend door de stad, soms in de natuur of tussen anderen. Deze ervaringen van overgave en verbinding vertaalt Martine in haar werken, en andersom: kunst is Martine haar belangrijkste expressiemiddel geworden om zichzelf uit een te zetten zonder woorden en zich zo te verbinden aan de wereld.